Dũng Bino "Yêu trong đau thương": Đóng cảnh nóng tôi sợ bị nói là biến thái

Dũng Bino từng sợ bạn diễn nghĩ mình biến thái khi đóng cảnh nóng. Ảnh: NSCC
Dũng Bino từng sợ bạn diễn nghĩ mình biến thái khi đóng cảnh nóng. Ảnh: NSCC
Dũng Bino từng sợ bạn diễn nghĩ mình biến thái khi đóng cảnh nóng. Ảnh: NSCC
Lên top