"Đừng bắt em phải quên tập 25": Vì sao Ngân thẳng tay tát Linh "tiểu tam"

Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Lên top