Đức Phúc và "ồn ào" giám khảo "ngồi nhầm chỗ"

Đức Phúc bị "chê" khi làm giám khảo "The Debut"
Đức Phúc bị "chê" khi làm giám khảo "The Debut"
Đức Phúc bị "chê" khi làm giám khảo "The Debut"
Lên top