Đức Hải tố người bắt chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản Nhâm Hoàng Khang

NSƯT Đức Hải tố có người bắt anh chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản Nhâm Hoàng Khang. Ảnh: NSCC.
NSƯT Đức Hải tố có người bắt anh chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản Nhâm Hoàng Khang. Ảnh: NSCC.
NSƯT Đức Hải tố có người bắt anh chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản Nhâm Hoàng Khang. Ảnh: NSCC.
Lên top