Đức Gyalwang Drukpa cử hành đại lễ gia trì và khai mở Đại Mandala – Kỷ lục Việt Nam

 Các bậc Cao Tăng Truyền thừa Drukpa  công phu kiến lập Mandala.
Các bậc Cao Tăng Truyền thừa Drukpa công phu kiến lập Mandala.
Các bậc Cao Tăng Truyền thừa Drukpa công phu kiến lập Mandala.
Lên top