Đưa nghệ thuật Tuồng thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Vở diễn của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Ảnh: Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh
Vở diễn của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Ảnh: Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh
Vở diễn của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Ảnh: Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh
Lên top