Công bố ứng dụng du lịch, đẩy mạnh kích cầu phục hồi cuối năm 2020:

“Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”

Kênh CNN sẽ phát video quảng bá về du lịch Việt Nam với chủ đề “Why not Vietnam?”. Ảnh: TCDL
Kênh CNN sẽ phát video quảng bá về du lịch Việt Nam với chủ đề “Why not Vietnam?”. Ảnh: TCDL
Kênh CNN sẽ phát video quảng bá về du lịch Việt Nam với chủ đề “Why not Vietnam?”. Ảnh: TCDL
Lên top