Du lịch về đất Phật lên ngôi

Chùa Mahabodhi (chùa Đại Giác Ngộ, hay còn gọi là chùa Đại Bồ Đề), nơi được cho là Đức Phật đạt giác ngộ, là một trong những điểm hành hương của Phật tử Việt Nam khi đến Ấn Độ. Ảnh: T.Khanh
Chùa Mahabodhi (chùa Đại Giác Ngộ, hay còn gọi là chùa Đại Bồ Đề), nơi được cho là Đức Phật đạt giác ngộ, là một trong những điểm hành hương của Phật tử Việt Nam khi đến Ấn Độ. Ảnh: T.Khanh
Chùa Mahabodhi (chùa Đại Giác Ngộ, hay còn gọi là chùa Đại Bồ Đề), nơi được cho là Đức Phật đạt giác ngộ, là một trong những điểm hành hương của Phật tử Việt Nam khi đến Ấn Độ. Ảnh: T.Khanh
Lên top