Du lịch nội địa - động lực khôi phục du lịch Việt Nam

Các đại biểu dự Diễn đàn du lịch nội địa toàn quốc 2021. Ảnh: NT
Các đại biểu dự Diễn đàn du lịch nội địa toàn quốc 2021. Ảnh: NT
Các đại biểu dự Diễn đàn du lịch nội địa toàn quốc 2021. Ảnh: NT
Lên top