Du lịch Ninh Bình bao giờ được mở cửa trở lại?

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa được mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: NT
Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa được mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: NT
Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa được mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: NT
Lên top