Du lịch Đà Nẵng thận trọng trong việc khởi động lại

Các chương trình lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” đang được chuẩn bị kĩ lưỡng để kích cầu du lịch thành phố khi dịch bệnh được kiểm soát. Ảnh: NGÂN HÀ
Các chương trình lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” đang được chuẩn bị kĩ lưỡng để kích cầu du lịch thành phố khi dịch bệnh được kiểm soát. Ảnh: NGÂN HÀ
Các chương trình lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” đang được chuẩn bị kĩ lưỡng để kích cầu du lịch thành phố khi dịch bệnh được kiểm soát. Ảnh: NGÂN HÀ
Lên top