Du lịch Đà Nẵng tái khởi động: Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ “đèn xanh”

Du lịch Đà Nẵng không hy vọng sẽ có khách trong dịp lễ 30.4 -1.5. Ảnh: Kim Liên
Du lịch Đà Nẵng không hy vọng sẽ có khách trong dịp lễ 30.4 -1.5. Ảnh: Kim Liên
Du lịch Đà Nẵng không hy vọng sẽ có khách trong dịp lễ 30.4 -1.5. Ảnh: Kim Liên
Lên top