Du khách mê mẩn với mùa hoa lau trắng đường tuần tra biên giới

Hoa lau trắng miền biên giới Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hoa lau trắng miền biên giới Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hoa lau trắng miền biên giới Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top