Du khách hủy tour khó đòi lại tiền cọc: Khúc mắc ở dịch vụ trung gian

Du khách tham quan Đà Lạt vào thời điểm dịch chưa quay lại. Ảnh: Huân Cao
Du khách tham quan Đà Lạt vào thời điểm dịch chưa quay lại. Ảnh: Huân Cao
Du khách tham quan Đà Lạt vào thời điểm dịch chưa quay lại. Ảnh: Huân Cao
Lên top