Dự án trùng tu Cầu ngói Thanh Toàn gây tranh cãi

Cầu ngói Thanh Toàn đã được hạ giải để trùng tu. Ảnh: Phan Thanh Hải
Cầu ngói Thanh Toàn đã được hạ giải để trùng tu. Ảnh: Phan Thanh Hải
Cầu ngói Thanh Toàn đã được hạ giải để trùng tu. Ảnh: Phan Thanh Hải
Lên top