Dự án phim “Bắt lấy điều ước” tiếp sức thông điệp nhân văn của Lễ hội Trăng hồng

“Bắt lấy điều ước” là dự án phim đồng hành với chương trình hiến máu Lễ hội Trăng hồng lần thứ 13. Ảnh: MTE.
“Bắt lấy điều ước” là dự án phim đồng hành với chương trình hiến máu Lễ hội Trăng hồng lần thứ 13. Ảnh: MTE.
“Bắt lấy điều ước” là dự án phim đồng hành với chương trình hiến máu Lễ hội Trăng hồng lần thứ 13. Ảnh: MTE.
Lên top