Dự án làm phim 48 giờ cạnh tranh suất chiếu tại Liên hoan phim Cannes

Phim “Lư đồng” giành giải quán quân. Ảnh: BTC
Phim “Lư đồng” giành giải quán quân. Ảnh: BTC
Phim “Lư đồng” giành giải quán quân. Ảnh: BTC
Lên top