Đóng cửa hội chợ sách xuyên Việt vì xuất hiện sách lậu

Độc giả tại Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour”. Ảnh: Phúc Đạt.
Độc giả tại Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour”. Ảnh: Phúc Đạt.
Độc giả tại Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour”. Ảnh: Phúc Đạt.
Lên top