Đóng cặp trong Tình yêu và tham vọng, ngoài đời Diễm My, Phúc Vinh lơ nhau?

Diễm My và Nhan Phúc Vinh trong một phân cảnh ngọt ngào. Ảnh: Cắt từ clip hậu trường
Diễm My và Nhan Phúc Vinh trong một phân cảnh ngọt ngào. Ảnh: Cắt từ clip hậu trường
Diễm My và Nhan Phúc Vinh trong một phân cảnh ngọt ngào. Ảnh: Cắt từ clip hậu trường
Lên top