Đơn vị nghệ thuật tìm cách vượt khó khăn: “Không thể cứ đóng cửa mãi được"

Hình ảnh trong chương trình nghệ thuật “Những ngôi sao bất tử”. Ảnh: CMH
Hình ảnh trong chương trình nghệ thuật “Những ngôi sao bất tử”. Ảnh: CMH
Hình ảnh trong chương trình nghệ thuật “Những ngôi sao bất tử”. Ảnh: CMH
Lên top