Đối thoại với tác phẩm mỹ thuật

“Núm sen” của Nguyễn Nghĩa Cương, acrylic trên toan, 100x120cm, 2020.
“Núm sen” của Nguyễn Nghĩa Cương, acrylic trên toan, 100x120cm, 2020.
“Núm sen” của Nguyễn Nghĩa Cương, acrylic trên toan, 100x120cm, 2020.
Lên top