Đổi tên thành Young Luuli, Hoài Lâm so thế nào với Jack, Sơn Tùng?

Hoài Lâm, Sơn Tùng M-TP, Jack, Quân A.P là những nghệ sĩ có nút Vàng YouTube. Ảnh: NSCC
Hoài Lâm, Sơn Tùng M-TP, Jack, Quân A.P là những nghệ sĩ có nút Vàng YouTube. Ảnh: NSCC
Hoài Lâm, Sơn Tùng M-TP, Jack, Quân A.P là những nghệ sĩ có nút Vàng YouTube. Ảnh: NSCC
Lên top