Đòi bỏ Trấn Thành sang một bên, Hari Won năn nỉ được làm vợ Chí Tài