Độc đáo lễ cúng rừng với lời thề bảo vệ rừng của người Jrai

Già làng chuẩn bị đọc lời khấn rừng bên ghè rượu và đồ cúng trước đông đủ dân làng. Ảnh TH
Già làng chuẩn bị đọc lời khấn rừng bên ghè rượu và đồ cúng trước đông đủ dân làng. Ảnh TH
Già làng chuẩn bị đọc lời khấn rừng bên ghè rượu và đồ cúng trước đông đủ dân làng. Ảnh TH
Lên top