Định nghĩa lại "Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại”?

Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái tại Việt Nam. Ảnh: dsvh.gov.vn
Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái tại Việt Nam. Ảnh: dsvh.gov.vn
Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái tại Việt Nam. Ảnh: dsvh.gov.vn
Lên top