Đình làng Việt và câu chuyện bảo tồn văn hóa

Hát xẩm trong Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại 2020 diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: V.V
Hát xẩm trong Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại 2020 diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: V.V
Hát xẩm trong Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại 2020 diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: V.V
Lên top