Đình Chợ Trổ hạ giải rồi vẫn... đắp chiếu

Đình Chợ Trổ hạ giải "đắp chiếu" suốt nhiều tháng nay sau khi UBND xã Bùi La Nhân xin trả lại nhưng chưa được giải quyết. Ảnh: Trần Tuấn.
Đình Chợ Trổ hạ giải "đắp chiếu" suốt nhiều tháng nay sau khi UBND xã Bùi La Nhân xin trả lại nhưng chưa được giải quyết. Ảnh: Trần Tuấn.
Đình Chợ Trổ hạ giải "đắp chiếu" suốt nhiều tháng nay sau khi UBND xã Bùi La Nhân xin trả lại nhưng chưa được giải quyết. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top