Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điệu múa “Con Đĩ đánh Bồng" thu hút hàng nghìn người xem ở Triều Khúc