Diễn viên Việt Nam tham gia phim nước ngoài: Từ Lý Nhã Kỳ đến Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân vai một xạ thủ trong phim “Star Wars: The Last Jedi”. Nguồn: kenh14.vn
Ngô Thanh Vân vai một xạ thủ trong phim “Star Wars: The Last Jedi”. Nguồn: kenh14.vn
Ngô Thanh Vân vai một xạ thủ trong phim “Star Wars: The Last Jedi”. Nguồn: kenh14.vn
Lên top