Diễn viên Việt Anh nói gì khi được đề xuất xét danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú?

Lên top