Diễn viên đóng vai “ác” chịu những lời cay đắng: Hãy là khán giả văn minh

Nhân vật Dũng trong “11 tháng và 5 ngày” bị ghét cay ghét đắng. Ảnh: DCC
Nhân vật Dũng trong “11 tháng và 5 ngày” bị ghét cay ghét đắng. Ảnh: DCC
Nhân vật Dũng trong “11 tháng và 5 ngày” bị ghét cay ghét đắng. Ảnh: DCC
Lên top