Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phụ nữ Hoa (Xạ Phang) huyện Tủa Chùa thực hiện công đoạn làm giày thêu. Ảnh: Song An.
Phụ nữ Hoa (Xạ Phang) huyện Tủa Chùa thực hiện công đoạn làm giày thêu. Ảnh: Song An.
Phụ nữ Hoa (Xạ Phang) huyện Tủa Chùa thực hiện công đoạn làm giày thêu. Ảnh: Song An.
Lên top