Điện ảnh Việt vừa cần thông thoáng, lại cần chế tài nghiêm

Cảnh phim “Khúc mưa” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Ảnh do ĐAQĐND cung cấp
Cảnh phim “Khúc mưa” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Ảnh do ĐAQĐND cung cấp
Cảnh phim “Khúc mưa” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Ảnh do ĐAQĐND cung cấp
Lên top