Điện ảnh Việt thấp thỏm chờ ngày trở lại

Nhiều rạp phim đóng cửa lần 2 vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Đông Du
Nhiều rạp phim đóng cửa lần 2 vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Đông Du
Nhiều rạp phim đóng cửa lần 2 vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Đông Du
Lên top