“Điện ảnh sẽ là nạn nhân chủ yếu, nhất là phim tác giả…”

Đạo diễn Lê Lâm ở Paris sáng 13.4.2020. Ảnh do nhân vật cung cấp
Đạo diễn Lê Lâm ở Paris sáng 13.4.2020. Ảnh do nhân vật cung cấp
Đạo diễn Lê Lâm ở Paris sáng 13.4.2020. Ảnh do nhân vật cung cấp
Lên top