Điện ảnh quân đội chuyển mình mạnh mẽ

Cảnh phim “Chư Tan Kra”. Nguồn ảnh: ĐAQĐND
Cảnh phim “Chư Tan Kra”. Nguồn ảnh: ĐAQĐND
Cảnh phim “Chư Tan Kra”. Nguồn ảnh: ĐAQĐND
Lên top