Diễm My 9x "Tình yêu và tham vọng" ứng xử sao trước scandal, diễn xuất kém?

Diễm My 9x "Tình yêu và tham vọng" lên tiếng về những lần ồn ào. Ảnh: NSCC
Diễm My 9x "Tình yêu và tham vọng" lên tiếng về những lần ồn ào. Ảnh: NSCC
Diễm My 9x "Tình yêu và tham vọng" lên tiếng về những lần ồn ào. Ảnh: NSCC
Lên top