Diễm My 9x, Nhã Phương, Lan Phương đều "Bắc tiến": Ai thành công nhất?

Diễm My 9x, Nhã Phương, Lan Phương đều "Bắc tiến" để thử sức với các vai diễn mới. Ảnh: NSCC
Diễm My 9x, Nhã Phương, Lan Phương đều "Bắc tiến" để thử sức với các vai diễn mới. Ảnh: NSCC
Diễm My 9x, Nhã Phương, Lan Phương đều "Bắc tiến" để thử sức với các vai diễn mới. Ảnh: NSCC
Lên top