Diễm My 9x - Linh của Tình yêu và tham vọng: Không thể làm hài lòng tất cả

Diễm My 9x trải lòng về vai diễn trong phim truyền hình Tình yêu và tham vọng. Ảnh: NSCC
Diễm My 9x trải lòng về vai diễn trong phim truyền hình Tình yêu và tham vọng. Ảnh: NSCC
Diễm My 9x trải lòng về vai diễn trong phim truyền hình Tình yêu và tham vọng. Ảnh: NSCC
Lên top