Diễm My 9X kêu gọi "tẩy chay" đồ nhựa dùng một lần

Diễm My rạng rỡ khởi động chiến dịch vì một Việt Nam không rác nhựa (Ảnh: Change)
Diễm My rạng rỡ khởi động chiến dịch vì một Việt Nam không rác nhựa (Ảnh: Change)
Diễm My rạng rỡ khởi động chiến dịch vì một Việt Nam không rác nhựa (Ảnh: Change)
Lên top