Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Diễm My 9X kêu gọi "tẩy chay" đồ nhựa dùng một lần

Diễm My rạng rỡ khởi động chiến dịch vì một Việt Nam không rác nhựa (Ảnh: Change)
Diễm My rạng rỡ khởi động chiến dịch vì một Việt Nam không rác nhựa (Ảnh: Change)