Diễm My 9x của "Tình yêu và tham vọng" và loạt nữ chính yếu đuối trên màn ảnh

Các nhân vật nữ trong phim của Diễm My 9x, Hồng Đào... đều yếu đuối và có phần chịu thiệt. Ảnh: Cắt từ phim, NSCC
Các nhân vật nữ trong phim của Diễm My 9x, Hồng Đào... đều yếu đuối và có phần chịu thiệt. Ảnh: Cắt từ phim, NSCC
Các nhân vật nữ trong phim của Diễm My 9x, Hồng Đào... đều yếu đuối và có phần chịu thiệt. Ảnh: Cắt từ phim, NSCC
Lên top