Địa chỉ đỏ lưu giữ những ký ức bi hùng

Bảo tàng lưu giữ kỷ vật của những người chiến sĩ, các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh hoặc bị địch bắt, tù đày. Ảnh: Phạm Đông
Bảo tàng lưu giữ kỷ vật của những người chiến sĩ, các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh hoặc bị địch bắt, tù đày. Ảnh: Phạm Đông
Bảo tàng lưu giữ kỷ vật của những người chiến sĩ, các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh hoặc bị địch bắt, tù đày. Ảnh: Phạm Đông
Lên top