Đi vào "vết xe đổ" quảng cáo lố, Phương Mỹ Chi xin lỗi: Tôi rất tiếc!

Phương Mỹ Chi. Ảnh: CTCC.
Phương Mỹ Chi. Ảnh: CTCC.
Phương Mỹ Chi. Ảnh: CTCC.
Lên top