Đi trễ, tới muộn sao Việt bao giờ mới "lớn"?

Nam diễn viên Huỳnh Anh bị tố đi trễ khiến cả ekip phải chờ đợi
Nam diễn viên Huỳnh Anh bị tố đi trễ khiến cả ekip phải chờ đợi
Nam diễn viên Huỳnh Anh bị tố đi trễ khiến cả ekip phải chờ đợi