Di tích quốc gia bộc lộ bất cập, Đắk Lắk ''sốt ruột'' chờ được giao quản lý

Một đoàn khách du lịch cưỡi voi vượt sông Sêrêpốk (đoạn qua địa phận Buôn Đôn, Đắk Lắk). Ảnh Minh Thuận
Một đoàn khách du lịch cưỡi voi vượt sông Sêrêpốk (đoạn qua địa phận Buôn Đôn, Đắk Lắk). Ảnh Minh Thuận
Một đoàn khách du lịch cưỡi voi vượt sông Sêrêpốk (đoạn qua địa phận Buôn Đôn, Đắk Lắk). Ảnh Minh Thuận
Lên top