Di tích Nhà tù Hoả Lò phát triển giá trị điểm đến

Di tích Nhà tù Hoả Lò đang ngày càng phát triển giá trị điểm đến với du khách. Ảnh: H.N
Di tích Nhà tù Hoả Lò đang ngày càng phát triển giá trị điểm đến với du khách. Ảnh: H.N
Di tích Nhà tù Hoả Lò đang ngày càng phát triển giá trị điểm đến với du khách. Ảnh: H.N
Lên top