Di sản văn hóa phi vật thể như là tài nguyên

Nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Ảnh: LĐ
Nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Ảnh: LĐ
Nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Ảnh: LĐ
Lên top