TS. Frank Proschan, cựu cán bộ Chương trình cao cấp của UNESCO tiếp tục khẳng định:

“Di sản văn hóa phi vật thể không thuộc về quốc gia hay nhân loại”

Nghệ thuật Hát then. Ảnh: T.L
Nghệ thuật Hát then. Ảnh: T.L
Nghệ thuật Hát then. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top