"Đi khắp nơi, tôi vẫn thấy Việt Nam là tuyệt vời nhất"

Trần Đặng Đăng Khoa. Ảnh nhân vật cung cấp
Trần Đặng Đăng Khoa. Ảnh nhân vật cung cấp
Trần Đặng Đăng Khoa. Ảnh nhân vật cung cấp
Lên top