Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Devon Nguyễn - Nhà thiết kế Việt đầu tiên dự Paris Fashion Week 2017